Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych i plików cookies w sklepie www.danex24.pl 

Drogi Użytkowniku!

Szanując Twoją osobę, a co za tym idzie również Twoją prywatność pragniemy, abyś wiedział że Twoje dane osobowe gromadzimy, chronimy i przetwarzamy zgodnie z z rozporządzeniem (UE) z dnia 27.04.2016 - 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”). Jednym z głównych założeń tego rozporządzenia jest przejrzystość dlatego też przygotowaliśmy ten dokument w którym chcemy pokazać jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz plików cookies podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami oraz usługami wykonywanymi poprzez sklep www.danex24.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U. Danex Daniel Porębski z siedzibą w 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 156, e-mail: fhu.danex@gmail.com, NIP 7343219061 będąca operatorem internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.danex24.pl. W razie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności, zapraszamy do kontaktu(zakładka O firmie - kontakt).

Dane osobowe i prywatność

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

 - Kiedy tworzysz konto na platformie www.danex24.pl, przesyłasz nam swój adres email;

- Po utworzeniu konta, możesz dodać tam dodatkowe informacje takie jak np. numer telefonu komórkowego, adres dostawy, itp.

- Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

Cel przetwarzania:

Twoje dane osobowe wykorzystujemy ponieważ są niezbędne do wykonania umowy zawartej na platformie sklepu.

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 Zarządzanie utworzonym przez Ciebie kontem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 

- Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;

- Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;

Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;

Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

Udzielanie finansowania za pomocą pośrednictwa wybranego przez Ciebie banku;

Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów;

 

Do ulepszenia świadczonych przez Nas usług:

Chcąc stale podnosi poziom świadczonych dla Ciebie usług możemy Cię poprosić o wypełnienie krótkiej ankiety

 

Do celów marketingowych:

Przesyłanie newslettera;

Przesłanie informacji handlowych dotyczących nowości w Naszych sklepach

Do obrony Naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Środki mające na celu ochronę strony internetowej i użytkowników sklepu www.danex24.pl przed cyberatakami;

Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;

Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

Dodatkowo zgodnie z przepisami prawa Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla celów podatkowych  i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych:

- Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się na platformie sklepu

brak możliwości dokonania zakupów na platformie sklepu

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na platformie sklepu

 

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Profilowanie

W ramach platformy www.danex24.pl  możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób, zapytamy Cię wcześniej o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą za pomocą platformy sklepu;

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe 

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

sprzedawcy platformy www.danex24.pl

dostawcy usług kurierskich;

dostawcy usług płatniczych/bankowych;

dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych;

biur rachunkowych;

dostawcy usług informatycznych i księgowych.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Wysyłka nawet w 24h

Wykonane z najlepszych materiałów

14 dni na zwrot

Na wszystkie zamówienia

Gwarancja satysfakcji

Dedykowane wsparcie

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera!